en

UNDERNEATH: grondwoningen voor minimale impact
HOENDERLOOS: opgetilde woningen voor starters die niet zonder Hoenderlo kunnen
OOSTVAARDERS: een bezoekerscentrum voor de Oostvaardersplassen
HUIZE VELDWIJCK: waar een tuinliefhebber wakker kan worden tussen haar bloemen en planten
VILLA PAPEN: een woning voor twee bosliefhebbers