Biophilic design

Biophilic design

"Biophilic Design brengt mensen in contact met de schoonheid van de natuur ten gunste van hun goevoel van welbevindenen , functioneren;  o.a. creativiteit, productie en leervermogen ."

 

Waarom Biophilic Design?

Omdat een biofiele  omgeving heeft een kalmerend effect op je bloeddruk, hartslag en stressniveaus, maar het stimuleert ook concentratie, productiviteit en creativiteit. Kortom, het bevordert jouw algehele welzijn, dat van je gezin of medewerkers.

Groot onderzoek van Human Spaces laat zien dat een woon-, werk-, leeromgeving gebaseerd op Biophilic Design resulteert in o.a. :

Voor bedrijven:

 • Afname personeelsverloop
 • 6% toename van de productie
 • 15% toename van creatieviteit / oplossingsgerichtheid
 • 15% van de medewerkers ervaart een hoger niveau van welzijn dan werknemers die in een werkomgeving verblijven niet gebaseerd op Biophilic Design.
 • 10% afname van ziekteverzuim

Voor gezondheidsinstellingen:

 • Sneller herstel van patiënten
 • Ziekenhuisverblijf verkort met 8,5%
 • Tot wel 20% minder medicijngebruik
 • Minder behoefte aan aandacht van personeel

Voor onderwijsinstellingen :

 • 20% tot 25% toename van de leercapaciteit
 • 5% tot 15% hogere testscores
 • Minder personeelsverloop en ziekteverzuim onder leerkrachten

Voor particulieren en thuiswerkers:

 • kalmerend effect op je bloeddruk, hartslag en verlaging van stress
 • 6% toename van de productie
 • 15% toename van creatieviteit / oplossingsgerichtheid

Volgens The Economics of Biophilia kan het integreren van uitzicht op de natuur in een kantoorruimte een besparing opleveren van meer dan $2.000 per werknemer per jaar aan kantoorkosten, terwijl er jaarlijks meer dan $93 miljoen aan zorgkosten bespaard kan worden door patiënten uitzicht op de natuur te bieden.

Wat is Biophilic Design?

De specifieke kennis van Biophilic Design stelt ons in staat om omgevingen te creeren die de mens in contact brengt met de natuur waar ze onderdeel van is maar zo weinig mee in aanraking komt. Gemiddeld brengen we namelijk zo'n 90% van onze dag binnen door en dat draagt doorgaans niet bij aan het in contact komen met de natuur. Terwijl dat contact mede essentieel is voor het welbevinden van de mens.

Biophilic Design is een innovatieve manier om de verbinding van mens met de natuur te bevorderen en die te benutten voor het creëren van natuurlijke woon-, werk- en leeromgevingen om het welzijn te verbeteren. Wat ook leidt tot bovenstaande resultaten.

Met Biophilic Design brengen we de beleving van natuur doelbewust naar binnen en brengen we (de aandacht van) mensen doelbewust naar buiten. Het is een universeel toepasbare benadering, geen standaard concept en is niet gebonden aan een stijl og techniek. Het gaat ook veel verder dat het introduceren van planten. Er zijn 14 aspecten binnen Biophilic Design die het uitgangspunt zijn voor onze ontwerpen.

Verbinding met de natuur is mede essentieel voor welbevinden

Gemiddeld brengen we zo'n 90% van onze dag binnen door en dat draagt doorgaans niet bij aan het in contact komen met de natuur. Terwijl dat juist mede belangrijk is voor ons welbevinden. Biophilic Design helpt en is een innovatieve manier om de verbinding van mens met de natuur te bevorderen en die te benutten voor het creëren van een gezonde en natuurlijke woon-, werk- en leeromgeving om het welzijn te verbeteren. Wat ook leidt tot bovenstaande positieve resultaten.

Met Biophilic Design brengen we dus de beleving van natuur doelbewust naar binnen. Het is een universeel toepasbare benadering, maar geen standaard concept en het gaat veel verder dat het introduceren van planten. Het is niet gebaseerd op een stijl, maar gaat uit van 14 Biophilic Design aspecten. We zetten daar natuurlijke elementen en aspecten bij in die invloed hebben op zien, ruiken, voelen, proeven en horen. Zo creeren we inspirerende, verkwikkende plekken die mensen in contact brengen met hun omgeving en de natuur ten gunste van hun welzijn.  Voor een woning betekend dat heerlijk otnspannen en thuis zijn.

Biophilic Design in kantoor- en productiegebouwen

Een gezonde werkdruk is prima, maar wat als deze omslaat in ongezonde werkstress? Dan kan het leiden tot (lang) verzuim. Van het langdurend psychisch verzuim valt circa 30% van de werknemers uit door stress. Een werknemer met een burn-out  is gemiddeld ruim 9 maanden uit de roulatie. Dat heeft grote impact voor werknemers en werkgevers, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. En als je weet dat één verzuimdag al snel € 315 kost, dan is niets doen geen optie.

Onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen laat zien dat omgevingen met biophilic design leiden tot minder stress, een betere productiviteit en een positievere gemoedstoestand. Een omgeving zonder natuurlijke elementen kan een negatief effect hebben op de gezondheid, de productiviteit en het welzijn.

Dit is vooral van belang in kantoorgebouwen van bedrijven. Een zwakke gezondheid en een verminderd welzijn kunnen leiden tot slechte prestaties, een lage productiviteit, werkverzuim en verhoogde kosten. In het Verenigd Koninkrijk wordt 35% van de gezondheidsproblemen en 43% van het werkverzuim veroorzaakt door werkstress. Dit kost bedrijven naar schatting £29 miljard per jaar.In Nederland komen die kosten voor ziekteverzuim op gemiddeld € 2.489,= per medewerker per jaar.

Er is een direct verband tussen een goed doordacht ontwerp van de werkruimte en een verhoogd welzijn en betere prestaties van de medewerker. Zelfs eenvoudige natuurlijke elementen in de werkruimte kunnen al een enorme impact hebben op hoe medewerkers zich voelen als ze naar hun werk komen en hoe gelukkig, creatief en productief ze zijn tijdens het werk.

Circa 95% van de kosten van een organisatie personeelskosten zijn en de kosten gerelateerd aan verzuim zijn in Nederland in 2022 gemiddeld 5.6% bedroegen. Daarbij laten we de kosten voor onproductief aanwezig zijn buiten beschouwing. Uitgaande van bovenstaande is een  gebouw ontworpen is vanuit Biophilic Design  renderent voor elke onderneming.

Meer cijfers en onderbouwing kun je vinden bij Intogreen of lees het rapport van Human Spaces .

Onze missie

Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen op een eigentijdse manier weer in contact te brengen met de natuur, zodat ze zelf de positieve invloed ervan kunnen ervaren voor hun welzijn. Dit streven draagt ook bij aan een groter doel. Want als mensen weer in harmonie komen met de natuur en met anderen, ontstaat een vanzelfsprekende betrokkenheid bij en zorgzaamheid voor de wereld om hen heen. Dit is precies wat onze maatschappij en onze aarde nodig hebben!

Neem voor eigentijds Biophilic Ontwerp contact met ons op, dan verkennen we samen de mogelijkheden.

Top