Steeds meer mensen bouwen zelf, maar waarom doe ik er goed aan een architect in te schakelen?

voor het antwoord   lees meer

Waarom is het beter een BNA architect in te schakelen i.p.v. een gewone architect?

voor het antwoord   lees meer

Een BNA architect is een architect die lid is van de Koninklijke Bond voor Nederlandse Architecten (BNA) en is verplicht om, overenstemming met de BNA regels, de opdrachtgever in een vertrouwenspositie als adviseur, onafhankelijk en deskundig terzijde te staan.Met name dat onafhankelijk is voor opdrachtgevers erg belangrijk. Een bna architect is dus niet gekoppled aan een aannemer of een ander toeleverend bedrijf. De architect verdient dus niets aan wat hij u adviseerd!

Het is dus beter om een BNA architect in te schakelen omdat die echt onafhankelijk is.

Bouwen of verbouwen is een langdurig en intensief proces, waarbij vertrouwen een onmisbare bouwsteen is. Onze intentie is duidelijk en verzegeld in het uitgangspunt van ons BNA-lidmaatschap, als extra zekerheid voor u.

Kwaliteitseisen BNA-architecten

In het kort de belangrijkste kwaliteitseisen waaraan BNA-architecten moeten voldoen.
Inschijving in het wettelijk architectenregister (en voldoen zo aan de opleidingseisen van de EU).
Minimaal twee jaar praktijkervaring.
Hebben een  beroepsaansprakelijkheidverzekering.
Jaarlijkse bij- en nascholing te besteden.
Garanderen absolute vertrouwelijkheid.
Houden zich aan de Gedragsregels van de BNA.
Meer informatie over het BNA-lidmaatschap vindt u op de website van de BNA

wanneer schakel ik het beste een architect in?

voor het antwoord   lees meer

Het inschakelen van een architect is al nuttig bij:

- Het het uitzoeken van een geschikte kavel, een bestaande woning of berdijfspand. Met onze ervaring kunnen vrij snel de plus en minpunten in kaart (gebaseerd op uw wensen), zodat u een optimale keuze kunt maken.

- Het bedenken van een visie voor uw toekomstige uitbreiding terwijl u nu al wat aanapssingen witl doen. Nu meedenken voorkomt dat u straks dubbel geld uit geeft om bepaalde aanpassingen ongedaan te maken, opnieuw aan te passen, omdat u bepaalde aspecten over het hoofd gezien hebt.

- Het bekijken of u in uw bestaande woning kunt blijven terwijl u zorg nodig heeft. 

Graag schetsen we u in ee persoonlijk (telefoon) gesprek een aantal paar voorbeelden en leggen we uit hoe we in dit soort situaties u van dienst kunnen zijn.

 

Hoe werken jullie?

voor het antwoord   lees meer

Omdat we merken dat elke opgave eigen specifieke kenmerken heeft en iedere opdrachtgever uniek is, stemmen wij ons proces af op uw wensen en mogelijkheden. Daarmee komt ook onze aanpak  voort uit onze visie . Wij vinden uw betrokkenheid tijdens het ontwerpproces erg belangrijk, cruciaal zelfs. Voordat we kunnen bepalen hoe we u van dienst kunnen zijn willen we u eerst ontmoeten, luisteren naar uw wensen. Waarna wij een passend voorstel doen: Hoe kunnen we u van dienst zijn en u kunt bepalen wat wij voor u doen en wat u bijvoorbeeld zelf doet.

mede hierdoor verschillen ook onze ontwerpen van elkaar en ook omdat onze odrachgevers verschillend zijn.

Bel ons gerust voor een gratis kennismaking om uw vragen te stellen en te zien wat we voor u kunnen betekenen. 

Werken jullie alleen in Gelderland ?

voor het antwoord   lees meer

We hebben op meerdere plaatsen in het land geadviseerd en projecten ontworpen. Afstand is daarbij nooit een hindernis geweest. Het is voor ons belangrijk dat we visie en uitgangspunten delen. Een prettige samenwerking met de opdrachtgever(s) is dus van veel groter belang voor een succesvol project dan de afstand. 

Wat kost een architect?

voor het antwoord   lees meer

Een architect kost niets, maar is een investering in uw  kwaliteit van leven (wonen of werken) en in uw leefomgeving. Voor zijn (advies) werkzaamheden vraagt de architect een ereloon (honorarium). Het honorarium wordt bepaald naar onder andere de aard, omvang en complexiteit van de opdracht. Het honorarium kan gebaseerd worden op een van tevoren overeengekomen vast bedrag, op grond van de tijd die wordt besteed of op basis van een percentage van de bouwsom. 

Als u percentages of honorarium voorstellen vergelijkt, vergelijkt u dan ook het proces, de werkzaamheden en de kwaliteit ervan. Krijgt u een ontwerp  als dertien in  een dozijn of iets dat aansluit bij uw wensen. Alleen door alles eenduidig naast elkaar te zetten weet u of u 'appels met appels vergelijkt' en of het beeld van uw investering volledig is.

Bouwen zonder architect wijst uit dat de bouwkosten zomaar 15-20% hoger uit kunnen vallen. U begrijpt dat dit ook van invloed is op het bouwproces, de relatie met de aannemer en het blijvende gevoel na de oplevering...........

Bel ons gerust voor een gratis en vrijblijvend gesprek zodat we u een passend voorstel kunnen doen.

Hoe voorkom ik meerwerk?

voor het antwoord   lees meer

Meerwerk ontstaat wanneer er met onvoldoende of niet eenduidige gegevens is gestart met bouwen. Een vergunningstekening is lang niet toereikend om probleemloos (dus zonder meerwerk) een volledige en eenduidige opdracht aan een aannemer te kunnen verstrekken. Voorkom meerwerk door alles deskundig vast te leggen op tekeningen en in een geschreven bestek of werkbeschrijving vòòrdat gestart wordt met bouwen. Dit bespaard u veel kosten en levert een essentiele bijdrage aan een pretig proces. De kosten die u aan uw architect besteed bespaart u  doorgaans in veelvoud tijdens het bouwen. In een persoonlijk gesprek kunnen we aan de hand van diverse pratijk voorbeelden een en ander toelichten.

Bel ons gerust voor een gratis en vrijblijvend gesprek. 

 

Werken jullie altijd met dezelfde aannemer?

voor het antwoord   lees meer

 

We hebben met verschillende aannemers verschillende ontwerpen gerealiseerd. Een voordeel hiervan is dat  bij alle partijen de verwachtingen al redelijk in beeld zijn, wat kan bijdragen aan een goed  bouwproces. Een vaste aannemer hebben we echter niet. ??Heeft u die wel dan ontmoeten we die graag in een vroeg stadium, zodat hij/zij hun kennis ook al vroegtijdig kunnen inbrengen. 

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een goed ontwerp?

voor het antwoord   lees meer

Het belangrijkste voor een goed ontwerp is of het passend is: sluit het aan bij uw gewenste manier van leven. Of u particulier bent of een organisatie vertgenwoordigd, u heeft waarschijnlijk uw eigen voorkeuren en manieren van doen, dingen die kenmerkend zijn voor uw indetitiet. Zaken die wij belangrijk vinden leest uw terug in onze visie en hier .

Ontwerpen jullie ook meubels die ik zelf kan maken?

voor het antwoord   lees meer

We vinden  zelf plezier in het vervaardigen van o.a. meubels. Als u wilt dat we met u meedenken  en een otnwerp voor u maken dan doen we dat ook met plezier. We kunnen het dan zo bedenken dat u het zelf in elkaar kunt zetten. IKEA? maar dan echt anders: uniek en met uw eigen kwalitetislabel.