Creating the perfect place around you. Suits your comfort, fits the environment.

Creating the perfect place around you, betekent voor ons dat we verder denken dan het ’hoe' en het ’wat' zoals: technieken, stijlen en economische oplossingen. Onze architectuur vindt haar basis in het ’waarom'. Dat is voor ons essentieel en daar beginnen we mee. Als we samen met onze klanten de 'waarom-vraag’ beantwoorden, kunnen we een plan creëren dat naadloos aansluit bij hun leefwensen: Suits your comfort. Zo zijn onze ontwerpen uniek en ook meer dan hun verschijningsvorm.

Fits the enviroment, geeft aan dat we aandacht hebben voor het millieu. Milieuaspecten zijn geen sluitpost, maar een integraal onderdeel binnen onze ontwerpen.  Voor ons is een gebouw milieuvriendelijk als het op micro- en macroniveau rekening houdt met onze aarde, uw leefwereld, uw energierekening en exploitatielasten. Het gaat over het ‘sluiten van de cirkels’, de philosofie van Cradle to Cradle. Tegenwoordig wordt dat 'circulair' genoemd. Daarbij richt men zich slechts op het sluiten van een van de twee cirkels,  namelijk de technische cirkel en laat men veelal de biologische cirkel buiten beschouwing. Wij kijken graag verder dan het hedendaagse 'circulaire' omdat het bovendien  niet perse synoniem is voor duurzaam of betrokken bij de kwaliteit en conditie van de aarde waarop we leven. Voor ons is de aandacht voor de wereld waarop we leven een integraal onderdeel van onze benadering. Naast de gematerialiseerde kant , hebben we daarom ook oog voor de zachte kant ervan. Wij noemen dat sociale duurzaamheid, want : Leven, dat doen we  samen met elkaar.

cradle 2 cradle