Creating the perfect place around you. Suits your comfort, fits the environment.

Creating the perfect place around you, betekent voor ons dat we verder denken dan het ’hoe' en het ’wat' zoals: technieken, stijlen en economische oplossingen. Onze architectuur vindt haar basis in het ’waarom'. Dat is voor ons essentieel en daar beginnen we mee. Als we samen met onze klanten de 'waarom-vraag’ beantwoorden, kunnen we een plan creëren dat naadloos aansluit bij hun leefwensen, Suits your comfort. Zo zijn onze ontwerpen uniek en meer dan de verschijningsvorm.

Fits the enviroment, geeft aan dat we aandacht hebben voor het millieu. zorg voor het milieu is voor ons geen sluitpost, maar een integraal aspect binnenonze ontwerpen.  Voor ons is een gebouw milieuvriendelijk als het op micro- en macroniveau rekening houdt met onze aarde, uw leefwereld, uw energierekening en exploitatielasten. Het gaat over het ‘sluiten van de cirkels’ , de Cradle to Cradle gedachte. Tegenwoordig wordt dat 'circulair' genoemd. Daarbij sluit  richt men zich slechts op het sluiten van een van de twee cirkels,  namelijk de technische cirkel en niet de biologische cirkel. Wij kijken graag verder dan het hedendaagse 'circulaire' omdat het bovendien  niet perse synoniem is voor duurzaam en betrokken bij de kwaliteit en conditie van de aarde waarop we leven. Voor ons is de aandacht voor de wereld warop we leven een integraal onderdeel van onze benadering. Naast de gematerialiseerde kant , hebben we ook daarom ook oog voor de zachte kant ervan. Wij noemen dat sociale duurzaamheid. Want: Leven, dat doen we  samen met elkaar.

 cradle 2 cradle