en

We ontwerpen met aandacht ‘Leefwerelden’ voor mensen: Gebouwen die gericht zijn op het comfort en het welbevinden van de gebruiker en de verbinding maken met de (sociale) omgeving en natuur.

De interactie tussen architectuur en natuur vinden we belangrijk, omdat …..

Waarom ?

….. We geloven dat natuurbeleving ,in de brede zin van de betekenis, mede essentieel is voor het welbevinden van mens en dier, daarom…..

 Hoe?

….. zetten we met passie architectuur in als de verbindende schakel tussen gebruikers en de natuurlijke en sociale omgeving. Architectuur is voor ons meer dan de verschijningsvorm, en dus ontwerpen we nooit vanuit een stijlidioom, maar vanuit zg. ‘invalshoeken’. Onze ideeën  vinden hun basis in de principes van Biophilic Design en in de wensen van onze klanten en gebruikers.  Het is voor ons dan ook essentieel om eerst  samen met onze klanten de ‘waarom-vraag’  te beantwoorden. Dat is het vertrekpunt en …..

 Wat?

….. zo creëren we plekken en gebouwen waar zij zich op hun gemak voelen, ten goede komen aan hun welbevinden, hun comfort vergroot en die milieuvriendelijk zijn in meerdere opzichten.

Kortom :

'Creating the perfect place around you, suits your comfort, fits the environment’

 

 

 


 

PASSEND ONTWERP VANUIT INVALSHOEKEN 

Wij zijn van mening dat de essentie van architectuur niet ligt in stijl of techniek of trends. Veel meer gaat architectuur over een passende basis, passende leefwerelden voor mensen. Daarom creeren wij onze ontwerpen vanuit invalshoeken in plaats vanuit een stijlidioom. Deze invalshoeken zijn: 

Comfort  gaat over functioneel gebruiksgemak, zoals  bijvoorbeeld een passende en logische plattegrond. Ook praktische oplossingen, goede bouwkundige details en een prettig leefklimaat, een gezond binenmilieu vallen hier onder. Het gaat ook over onzichtbare zaken als  o.a. onderhoud, energieverbruik en akoestiek.

Beleving heeft te maken met de emoties en gevoelens die het ontwerp oproept. Een gebouw moet iets ‘doen’ met de gebruiker of bezoeker. Dat wordt bewerkstelligd door factoren als detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling. Ook geuren en tactiele aspecten spelen een rol.

Verbinding met de fysieke, natuurlijke en sociale omgeving is een fundamentele factor voor het welzijn van de gebruiker. Bovendien gaat een gebouw decennia lang mee en is het niet te verplaatsen. Het ontwerp moet dus goed aansluiten of reageren op de omgeving.

Duurzaamheid is geen sluitpost maar een integraal aspect binnen deze invalshoeken en als zodanig ingesloten in het woord "environment".  Voor ons is een gebouw duurzaam als het op micro- en macroniveau rekening houdt met uw leefwereld, uw energierekening en exploitatielasten. Duurzaamheid is het ‘sluiten van de cirkels’ zoals b.v. binnen de Cradle to Cradle gedachte. Voor ons is het een integraal onderdeel van onze benadering. Duurzaamheid kent ook een niet gematerialiseerde kant. Wij noemen dat de zachte kant oftewel sociale duurzaamheid.