en

De gebruiker als uitgangspunt voor duurzame architectuur

Zou het niet prettig zijn als u in een gebouw woont of werkt  waar  uw welbevinden centraal staat en daar op een unieke manier aan bijdraagt. Waar u graag wilt zijn omdat u zich er op uw gemak voelt, wat uw identiteit laat zien en waar u geniet van de omgeving omdat die op een natuurlijke manier aansluit. Met ruimtes die ‘vanzelfsprekend’ en boeiend zijn, uw manier van leven veraangenamen. Een gebouw dat bovendien respect toont voor  de wereld waarop we leven en de toekomst van de volgende generatie.

Omdat allemaal te realiseren ontwerpen wij meer dan een verschijningsvorm, wij creeren een leefomgeving om u heen. Vanzelfsprekend duurzaam en met duurzame aandacht!

'WAAROM'  in plaats van  'WAT'.

Omdat u bij ons centraal staat beginnen wij met de "Waarom-vraag" in plaast van met de "Wat-vraag". Waarom wilt u iets? Welk doel dat u wilt bereiken en waarom kiest u ervoor om op een bepaalde manier leven: wonen, werken, leren etc. Onze ervaring leert dat beginnen met de "Waarom-vraag" onze klanten veel meer oplevert. Dat ze daarmee het ontwerp krijgen dat perfect bij hen aansluit. Daarom investeren wij in de beginfase door in wederkerigheid met onze klanten samen te werken aan hun ontwerp.

De essentie van architectuur is voor ons dus meer dan alleen de verschijningsvorm en meer dan de vertaling van vierkante meters. Architectuur staat voor ons in dienst van de mens en moet dus functioneel, praktisch en fraai zijn. Wij ontwerpen ook voor het welzijn van de gebruiker. Die dient onder meer vrijheid, rust en beschutting te ervaren in ons ontwerp. De verbinding met de sociale en fysieke en natuurlijke omgeving spelen daar een grote rol in, maar ook onzichtbare aspecten als onderhoud, energie , gezonde materialen en akoestiek zijn belangrijk. 

Integratie van de openbare ruimte of het landschap en met onze ontwerpen vinden we daarom belangrijk. Maar ook omdat we van mening zijn dat een ontwerp zich moet verbinden met de omgeving, zodat het alleen op die specifieke plek past.

De mens als uitgangspunt voor architectuur. Architectuur als middel om mensen te verbinden, ook met de natuurlijke omgeving creeren we op basis van 'biophilic design' en hebben we samengevat in ons credo:

'Creating the perfect place around you, suits your comfort, fits the environment'.

 

PASSEND ONTWERP VANUIT INVALSHOEKEN 

Wij zijn van mening dat de essentie van architectuur niet ligt in stijl of techniek of trends. Veel meer gaat architectuur over een passende basis, passende leefwerelden voor mensen. Daarom creeren wij onze ontwerpen vanuit invalshoeken in plaats vanuit een stijlidioom. Deze invalshoeken zijn: 

Comfort  gaat over functioneel gebruiksgemak, zoals  bijvoorbeeld een passende en logische plattegrond. Ook praktische oplossingen, goede bouwkundige details en een prettig leefklimaat, een gezond binenmilieu vallen hier onder. Het gaat ook over onzichtbare zaken als  o.a. onderhoud, energieverbruik en akoestiek.

Beleving heeft te maken met de emoties en gevoelens die het ontwerp oproept. Een gebouw moet iets ‘doen’ met de gebruiker of bezoeker. Dat wordt bewerkstelligd door factoren als detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling. Ook geuren en tactiele aspecten spelen een rol.

Verbinding met de fysieke, natuurlijke en sociale omgeving is een fundamentele factor voor het welzijn van de gebruiker. Bovendien gaat een gebouw decennia lang mee en is het niet te verplaatsen. Het ontwerp moet dus goed aansluiten of reageren op de omgeving.

Duurzaamheid is geen sluitpost maar een integraal aspect binnen deze invalshoeken en als zodanig ingesloten in het woord "environment".  Voor ons is een gebouw duurzaam als het op micro- en macroniveau rekening houdt met uw leefwereld, uw energierekening en exploitatielasten. Duurzaamheid is het ‘sluiten van de cirkels’ zoals b.v. binnen de Cradle to Cradle gedachte. Voor ons is het een integraal onderdeel van onze benadering. Duurzaamheid kent ook een niet gematerialiseerde kant. Wij noemen dat de zachte kant oftewel sociale duurzaamheid.