ZWIN VOLIERE: een plek voor vogelspotters
gebouw | info

Het Zwin is een belangrijk internationaal natuurreservaat als broed- en foerageergebied. Bovendien neem het aan de Noordzeekust een centrale plaats in op de routes van trekvogels.

Deze voliere toont de vogels aan de bezoekers zonder dat deze het natuurgebied hoeven te betreden. Dit garandeert rust voor de vogels in het gebied.

ontwerpteam: Menno Lam - Arjan Raue -