VERBORGEN PLEINEN: studie naar plekken met potentie in het Roterdamse Oude Noorden
gebouw | info

Een Leefbare wijk voor mensen "Het oude Noorden’ is een strategisch ontwikkelmodel voor de herstructurering van deze mooie Rotterdamse wijk met haar bijzondere verborgen pleinen . Het plan genereert zelf de financiële draagkracht,  zonder subsidies: 

 “De dominante positie van de auto terugdringen en het leefbare openbare gebied vergroten. Het plein herstellen als ontmoetingsruimte. 

De auto moet dus plaats maken voor de mensen. Om dit te bereiken worden enclaves ontworpen op basis van de bestaande structuur met autovrije gebieden. De auto’s  worden onder speelvelden opgeborgen.

Er is gekozen voor superblokken met daarin incidenteel een hoge woontoren. De nieuwbouw in hoge dichtheid maakt het ondergronds parkeren financierbaar. Door de parkeergarages en nieuwbouw te realiseren op de bestaande ‘verborgen pleinen’ hoeven er weinig woningen te worden gesloopt. De nieuw ingerichte pleinen sluiten aan op de omliggende autovrije straten, zodat ze weer hun verblijfsfuncties vervullen.”

(Citaat uit publicatie “Met een onbevangen blik”, 1998, Rotterdam)

 

 

ontwerper: Menno Lam