UNDERNEATH: grondwoningen voor minimale impact
gebouw | info

Voorafgaand aan het ontwerp hebben we eerst een analyse van de plek gemaakt. Hoogteverschillen, zichtlijnen, windrichting en bezonning waren een aantal aspecten die daarbij bekeken zijn. Maar ook de geschiedenis van de locatie had een wezenlijke bijdrage.

De gedeeltelijk afgegraven heuvel gaf de mogelijkheid om zowel woningen te creëren als de heuvel en de natuur te herstellen waardoor de heide kon worden teruggebracht.

Door de woningen gedeeltelijk onder de heide te situeren, zijn deze vanuit het terrein nagenoeg niet zichtbaar. Aan de bewoners is de mogelijkheid gegeven om er op een aantal plaatsen net overheen te kunnen kijken.

Door heide te introduceren op een plek waar het al lang vertreden was en de woningen aan het zicht te onttrekken, ontstaat een nieuwe plek met een dubbel programma die past in het landschap.

Deze woningbouwopgave is vooral vanuit het landschap benaderd. Voor de functionalitiet van de woningen hebben we rekening gehouden met een brede doelgroep: jongeren, starters en senioren.

Ontwerpteam: Menno Lam en Abe Veenstra (landschapsarchitect)