PROWONEN: iedereen een raam met tuinzicht, niemand aan het eind van de gang
info

Na diverse interviews met verschillende groepen mensen binnen de oragnisatie, een analyse van de lokatie is het ontwerpteam begonnen met het ontwerpen van een duurzame werkomgeving en gebouw voor Prowonen.

Het gebouw kent strakke rechte lijnen die afgewisseld worden met zachte organische vormen. Alle ruimten zijn ontworpen op een menselijke maat en aan de hand van verschillende intervieuws met de medewerkers.

Het gebouw biedt optimaal ruimte aan een prettig samenwerken . Het natuurlijke karakter van dit hoofdkantoor ontstaat ook door het ontwerpen naar de de aard van materialen, pure elementaire materialen zoals hout, steen, glas en zink. Deze materialen verouderen op een mooie manier zodat het natuurlijke karakter in de loop der tijd zelfs versterkt wordt.

Niet alleeen de toepassing van materialen is duurzaam ook binnenin het gebouw zit een duurzame installatietechnische voorzieningen zoals betonkernactivering en logische ventilatiesystemen.

Een citaat van een van de medewerksters: "ik heb hier nooit hoeven wennen, het past allemaal zo goed"

Dit project is ontworpen door Ernst Feekes en  Menno Lam (project architect) bij Feekes bij Feekes & Colijn architecten.  Laurens Smits (Vaspro) was verantwoordelijk voor het bouwmanagement.