NIEUWVLIED BAD: recreƫren in uniek Zeeuws-Vlaanderen
gebouw | info

Voor het Zeeuws Vlaamse Strandpark Nieuwvliet zijn we gevraagd een ontwerpfilosofie te schetsen voor drie woningtypen: een Dijkwoning, een Paviljoenwoning en een Kreekwoning. Ieder type heeft zijn eigen specifieke plek binnen het kader van het vakantie/recreatiepark.  

Voor zowel de exploitatie van het park als voor het Zeeuws Vlaamse regionale economie, als ook het behouden/versterken van het bijzondere landschap is de gast centraal gesteld. De ontwerpvisie is daarom gestoeld op de beleving van het karakteristieke van Zeeuws Vlaanderen te weten het fascinerende landschap met haar fraaie natuur, de mooie, zorgvuldige maar eenzame in het open vlakke land gepositioneerde Zeeuws Vlaamse boerderijen met hun krachtige karakteristieke schuren.  

De comfortabele klimaatbestendige woningen voor dit park zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde van het landschap en versterken het karakter van het Zeeuws Vlaamse land door hun sobere maar sterke verschijning. De woningen zijn eigentijds maar worden tegelijkertijd gekenmerkt door Zeeuws Vlaamse karakteristieken. Daardoor zijn ze verbonden met het land en met de architectuur van de streek.  

Met uitzondering van de dijkwoning zijn de woningen opgetild boven het maaiveld. Hierdoor wordt het land nagenoeg niet aangeraakt en wordt de Zeeuws Vlaamse landschappelijke kwaliteit gewaarborgd. Het landschap en de beleving ervan heeft voorrang op de woningen. De gasten hebben door de opzet wel een eigen psychologisch domein. De woningen zijn georiënteerd op de zon voor een comfortabele vakantiesfeer en gunstige energiehuishouding. Dankzij een speciaal 'energie & koeldak’ verzorgt de wind de gewenste koeling.  

architect: Menno Lam