ARCTICA : een thuis voor ijsberen
gebouw | info

het ijsberenverblijf Arctica is een werelddeel binnen diergaarde Blijdorp. Het is een vertaling van de biotoop waar o.a. de IJsbeer en de Poolvos leven.

Het bezoekersgedeelte is als een 'ground scraper' in het landschap opgenomen, waardoor een optimale landschapplelijke beleving ontstaat. Mensen kunen hierdoor de ijsberen op het land zien en onder water.

Ontwerpteam: Robert van Herk - Bob Kniese - Menno Lam  - Jaquess Radder - Ray Robbinson - Gerard Visser

Foto's: Rob Doolaard / Diergaarde Blijdorp