HOENDERLOOS: opgetilde woningen voor starters die niet zonder Hoenderlo kunnen
gebouw | info

Na het definiëren van de structuur van het dorp Hoenderloo en een grondige analyse van verschillende plekken zijn deze landschappelijke woningen bedacht. 

Door vanuit het landschap de woningbouwopgave te benaderen, voegden we niet alleen iets op een zorgvuldige wijze toe. We versterkten het landschap zelfs. Het karakter ervan wordt meer zichtbaar. 

Er zijn twee plekken bepaald waarvoor we een aantal ideeën hebben ontwikkeld te weten:

Light Touch, waarbij de woningen als het ware zweven boven het landschap. Op deze manier wordt de openheid van het landschap gewaarborgd. Ook de ecologische routes die in het terrein aanwezig zijn, blijven bruikbaar voor kleine dieren.

Elke woning krijgt, in plaats van een eigen tuintje, een riante veranda. Hierdoor vindt er geen verbrokkeling plaats. De eenheid blijft in het landschap bestaan en daarmee het karakter. Juist vanwege dat karakter willen mensen blijven wonen in dit gebied.

Underneath speelt in op een aangetaste heuvel en herstelt het landschap. Door de heuvel te ‘vullen’ met een beperkt aantal woningen voegen we bijna onzichtbaar iets toe aan het landschap. Door het geheel te bedekken met heide wordt een historisch beeld teruggebracht in het landschap.

Dit plan is in nauwe samenwerking ontworpen met landschapsarchitect Abe Veenstra. Ook lokale bewoners en een ecoloog hebben hun bijdrage geleverd.

Ontwerpteam: Menno Lam en Abe Veenstra (landschapsarchitect)