De Brandaris Rotterdam
gebouw | info

Bij het Duurzame Ontwerpconcept is naast extra oppervlak en goed bruikbare oplossingen ook rekening gehouden met zaken als : akoestiek, energieverbruik, onderhoud, duurzaamheid. Alles met het oog op de toekomst en het heden.

Multidisciplinaire benadering- Dit kerkgebouw is na jaren lange dienst herontwikkeld en samen met een multidisciplinar team heeft LAM daarvoor het duurzame concept ontwikkeld. Dankzij deze multidisciplinaire benadering is het concept verder integraal doorontwikkeld. Hierdoor is het ontwerp, praktisch,  energie zuinig en sluit het ook akoestisch perfect aan bij het gebruik.

Gebruiker - De Brandaris gaat dit gebouw gebruiken als een hedendaagse kerkgemeente, met het daarbij behorende doordeweekse spectrum aan activiteiten. Deze andere manier van kerk zijn vraagt om meer oppervlak, meer verschillende ruimtes dan in het bestaande gebouw beschikbaar zijn.

Onzichtbaar uitbreiden -  Uitbreiden behoort vanwege de beperkte buitenruimte en brandveiligheid niet tot de mogelijkheden, de extra benodigde ruimte is binnen de gebouwschil gezocht en gevonden. Daarmee is het vloeroppervlak met ruim 500m2 vergroot: een onzichtbare maar effectieve en efficiente Herontwikkeling,  met een grote besparing op de exploitatiekosten. De nieuwe ingrepen respecteren het karakter van het bestaande gebouw. Een argeloze voorbijganger zal na de ingreep geen verschil zien. Binnen is het karakter vooral hedendaags.

Videobeelden van de bouw  - Tijdens de bouw zijn er verschillende videoopnamen gemaakt en die kunit u hier bekijken 

 

architect: Menno Lam 

ontwerpteam: Kees Boersma, Albert Bouwman, Eric de Bruin, Jeroen Voskuijl

 

Dowload hier de PDF