Biophilic

Biophilic Design is een innovatieve manier van het ontwerpen van de plaatsen waar we wonen, werken en leren. Voor architectuur is biophilic design een duurzame  ontwerpstrategie gericht op het verbinden van mensen met de natuurlijke omgeving. Het kan worden gezien als een noodzakelijke aanvulling op de hedendaagse stroming voor biobased, groene of duurzame  architectuur. Stromingen die vooral stil staan bij de impact van het gebouwde op het milieu, maar voorbij gaan aan de menselijke verbinding met de natuurlijke wereld.

Biophilic Design gaat daarmee verder dan vormgeving, techniek , energie en materialen, het gaat over de essentie van architectuur: leefomgevingen die ons stimuleren, cognitieve functies en creativiteit verbeteren, ons welzijn vergroten en genezing bevorderen. 

Waarom is Biophilic Design essentieel?

De beroemde bioloog E.O. Wilson concludeerde dat mensen, enkele uitzonderingen daar gelaten, van nature bewust of onbewust biofiel zijn. Biophilia is aangeboren biologische verbinding van de mensheid met de natuur.  Dat houdt in dat we ons aangetrokken voelen tot natuur en andere levende wezens. Het is dan ook niet vreemd dat uit onderzoeken blijkt dat natuur en natuurbeleving van grote invloed zijn op ons welbevinden, herstellend vermogen, stressverlagend werkt enz. enz. We komen in de natuur,  onze oorspronkelijke habitat, het best tot ons recht. Omdat wij graag een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen is het voor ons vanzelfsprekend dat we hen verbinden met de natuurlijke wereld en zo een 'perfect place around' creeren.

Het neveneffect is dat we met die verbinding ook de bewustwording van de natuur en haar schoonheid vergroten. Wat leidt tot een duurzame betrokkenheid bij die natuurlijke wereld. Is het welbegrepen eigenbelang of een herontdekking van iets waarvan we, wellicht onbewust, zo van genieten? Hoe dan ook ‘Creating the perfect place around you, suits your comfort, fits the environment’ krijgt met  biophilic design een diepere betekenis: het creëert kwaliteit van leven in een veel breder perspectief.

Wilt u meer weten over biophilic design neem dan vrijblijvend contact met ons op via deze link of kijk op www.biophilicdesignarchitectuur.nl/