en

LAM architects ontwerpt met specifieke aandacht ‘Leefwerelden’ voor mensen: gebouwen die gericht zijn op het comfort en het welbevinden van de gebruiker en de verbinding maken met de omgeving. 
Onze ontwerpen zijn praktisch, maar gebruikers moeten zich er ook prettig voelen. Beleving is daarom belangrijk.

Onze architectuur wordt beïnvloed door de omgeving, verbetert het, sluit erop aan en soms herstelt ‘t het (natuurlijke) landschap. Wij omarmen de aard van de materialen en inspiratie vinden we in natuurlijke principes. We bedenken frisse ideeën en oplossingen voor de traditionele problemen.

Onze gebouwen zijn als ‘shelters’, waarbij de grens tussen binnen en buiten verweeft. Ze hebben ruimtes die doorgaan, buiten hun muren gaan, om zo ‘buitenkamers’ te vormen. in- en exterieur zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden en gaan op een logische manier in elkaar over. De ruimten tussen en rond onze gebouwen zijn net zo belangrijk als de gebouwen zelf. Ons ontwerpproces zoekt aansluiting met de omgeving op verschillende niveaus, van de wijk tot de regio. Wij ontwerpen met een open houding en gebruiken graag de lokale intrinsieke parameters.

Duuzaamheid is altijd een centraal onderdeel in onze benadering. zo ontwerpen we architectuur die energie conserveert en natuurlijke hulpbronnen gebruikt, terwijl we hoogwaardige gebouwen en een gezonde gebouwde leefomgeving creëren.

Het is ons doel om fragmenten samen te binden, te herstellen en meer plezierige, gezonde en leefbare gebouwen, leefomgevingen te ontwerpen. Dat doen we vanuit onze visie, met passie en enthousiasme, zo maken we  een ontwerp:

Met duurzame aandacht voor uw leefomgeving , op maat en aansluitend op uw wensen.