Onze diensten richten zich op de snijvlakken van stedenbouw, architectuur en natuur, denk daarbij aan:

- Het uitvoeren van massa- & haalbaarheidsstudies, ook voor  seriematige woningbouw, stedenbouwkundige projecten en landschappelijke inpassing

- Het maken van het architectonisch ontwerp, van schetsontwerp tot definitief ontwerp, indien gewenst met een tuin- of inrichtingsplan voor de buitenruimte

- Het uitwerken van het architectonisch ontwerp naar het technisch ontwerp, inclusief de detaillering

- Het opstellen van de documenten voor het aanvragen van de omgevingsvergunning

- Het opstellen van de documenten voor een aanbesteding of contract met de uitvoerende partij

- Het maken van de uitvoeringstekeningen voor de realisatie